رنگ های ابرو

[ult_buttons btn_title=”Pebble” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#a48c72″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ بلوند روشن خنثی، مناسب برای روشن کردن ابروهای تیره در مرحله ترمیم.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Tobacco” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#7a5c41″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”قهوه ای متوسط بسیار گرم، مناسب برای سایه زدن و ترکیب با رنگ های روشن.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Cocoa” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#675144″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”قهوه ای تیره خنثی، مناسب جهت هاشور زدن و سایه زدن.” tooltip_pos=”top”]
[ult_buttons btn_title=”Cashmere” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#95754f” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”بلوند گرم روشن، مناسب برای سایه زدن و تکنیک های متنوع.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Mocha” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#755c41″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”قهوه ای متوسط خنثی، مناسب جهت سایه زدن و هاشور زدن.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Granite” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#534538″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”قهوه ای گرم تیره، بسیار مناسب جهت هاشور، خط چشم روشن و تیره کردن دیگر رنگ های گروه ابرو.” tooltip_pos=”top”]
[ult_buttons btn_title=”Fawn Brown” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#93715b” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”قهوه ای روشن خنثی، مناسب برای سایه زدن و تکنیک های گوناگون.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Pearly Blond” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#9c7965″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ سرد قهوه ای روشن، مناسب برای سایه زدن ابرو و روشن تر کردن ابروهای تیره.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Slate” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#302f2a” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ قهوه ای تیره گرم، بسیار مناسب برای تکنیک هاشور، سایه زدن ابرو و ترکیب با دیگر رنگ ها به ویژه رنگ های روشن.”]
[ult_buttons btn_title=”Cognac” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#987450″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Cognac قهوه ای گرم روشن، مناسب جهت سایه زدن و همچنین تیره کردن رنگ های لایت.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Maroon” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#84694e” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”قهوه ای گرم با تناژ قرمزی، مناسب برای سایه زدن و دیگر تکنیک ها به ویژه جهت ابروهای خاکستری که قبلاً تاتو شده اند.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Areola 100″ btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#5c513b” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”قهوه ای سرد تیره، با تناژ خاکستری و زیتونی، مناسب جهت هاشور و ترکیب با دیگر رنگ ها و از بین بردن قرمزی ابروهایی که قبلاً تاتو شده اند.” tooltip_pos=”top”]
فهرست