رنگ های لب

[ult_buttons btn_title=”Old Rose” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#b85b66″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”صورتی متوسط کم رنگ با ته رنگ بنفش، مناسب برای لب های بسیار رنگ پریده” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Bright Terracotta” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#c15b4d” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ گرم روشن با تناژ قهوه ای، مناسب برای افرادی که مایل به داشتن لب هایی با رنگ طبیعی می باشند” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Litchi” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#b8444f” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ خنثی، رنگ طبیعی لب، مناسب برای خط لب با تناژ قرمز روشن. ” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Mandarin” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ff5311″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ گرم درخشان با روشنایی بسیار بالا. مناسب برای ترکیب با دیگر رنگ ها جهت رفع کبودی و تناژ خاکستری لب ها.” tooltip_pos=”top”]
[ult_buttons btn_title=”Blackberry” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#b8444f” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ بنفش مات با تناژ قهوه ای، مناسب برای خط لب، ترمیم خط لب و تیره کردن دیگر رنگ های گروه لب.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Precious Red” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ba2336″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ قرمز درخشان و شفاف، مناسب برای خط لب و سایه لب.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Brick Red” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#b03f41″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ خنثی، مناسب برای خط لب و سایه لب و لب های قرمز تیره. مناسب برای رفع کبودی لب ها.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Henna” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#9a4316″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ گرم با تناژ قهوه ای، مناسب برای سایه زدن لب های قرمز تیره و خط لب.” tooltip_pos=”top”]
[ult_buttons btn_title=”Raspberry” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#971543″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”توت فرنگی رنگ، مناسب برای خط لب و سایه لب. جهت رفع کبودی لب ها می توان آن را با رنگ Mandarin ترکیب کرد.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Caramel” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#bd2f3a” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ گرم روشن، مناسب برای افراد با پوست تیره و افرادی که مایل هستند لب هایی با رنگ طبیعی داشته باشند.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Ruby Red” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#a70011″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ قرمز مات و خنثی، مناسب برای خط لب و سایه زدن لب.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Lipmask” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#a15227″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”این ماده در پایان کار برای روشن کردن ظاهر تیره رنگ بر روی موضع استعمال می شود تا لب ها طبیعی به نظر برسند.” tooltip_pos=”top”]
[ult_buttons btn_title=”Fuchsia” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#c32a56″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”صورتی پررنگ، مناسب برای سایه زدن و خط لب.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Rosewood” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#a2565a” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ مات با سایه خنثی، مناسب برای افرادی که مایل هستند لب هایی با رنگ طبیعی متمایل به صورتی داشته باشند.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Coral” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#c5110a” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”رنگ قرمز گرم درخشان با تناژ نارنجی، مناسب برای خط لب و سایه زدن لب.” tooltip_pos=”top”]
فهرست