رنگ های خط چشم

[ult_buttons btn_title=”Olive” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#434b40″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”خاکستری- سبز، مناسب برای سایه زدن و ترمیم ابروهای متمایل به قرمز.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Anthracite” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#21212b” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”مشکی- خاکستری، مناسب برای تکنیک پرپشت نمودن مژه و خط چشم برای افراد مسن.” tooltip_pos=”top”]
[ult_buttons btn_title=”Dove Blue” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#32596a” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”آبی- خاکستری، مناسب برای خط چشم و سایه زدن خط چشم.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Deep Black” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#150b13″ btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”مشکی ترین مشکی، مناسب برای تکنیک پرپشت نمودن مژه و خط چشم برای تمام افراد.” tooltip_pos=”top”]
[ult_buttons btn_title=”Night Blue” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#22062c” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”مشکی- سورمه ای، مناسب برای خط چشم در افرادی که تمایل به داشتن خط چشم تیره ندارند.” tooltip_pos=”top”][ult_buttons btn_title=”Bamboo” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”500″ btn_height=”70″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#2f4e3e” btn_anim_effect=”ulta-wobble-skew” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”سبز شفاف، مناسب برای پر کردن مژه و سایه زدن خط چشم.” tooltip_pos=”top”]
فهرست